Jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury

opublikowano: środę, 28 grudnia 2011

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Trójcy Przenajświętszej, podczas której dziękowano za 40 lat działalności ośrodka oraz modlono się za ludzi i twórców związanych z kulturą. W modlitwach nie zapomniano także o zmarłych, którzy związani byli z GOK-iem przez swoją pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury. Mszę świętą uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu i kapeli z zespołu „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej.

Z kościoła uroczystości przeniosły się do budynku GOK-u. Po wystąpieniach Wójta Gminy Pana Jana Smarducha i Dyrektor GOK-u Pani Józefy Kuchta, która w skrócie przybliżyła 40-letnią historię GOK-u odbyło się wręczenie statuetek, dyplomów, podziękowań i upominków dla tych, którzy przez swoją pracę czy działalność najdłużej związani byli z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Po odznaczeniach i życzeniach na scenie wystąpił zespół im. L. Łojasa ze sztuką pt: „Imieniny u Józka”, który zgromadzeni na sali goście sowicie nagrodzili gromkimi brawami. Wspólny obiad a po nim wspominanie dziejów z 40-letniej pracy GOK-u zakończył ten chlubny dla nas jubileusz.

Krótka historia powstania i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej

W roku 1965 na posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowsku zapadła uchwała z inicjatywy radnych z Łopusznej o budowie Wiejskiego Domu Kultury. Przy wsparciu finansowym Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu budowę ukończono i oddano do użytku w 1971 roku. Od początku budowy tego obiektu ówczesny sołtys wsi Pan Jan Król nie szczędząc czasu i sił prowadził roboty budowlane angażując społeczność wiejską do pracy w czynie społecznym. To Jemu zawdzięczamy, że ten budynek stanął właśnie w Łopusznej i służy jej i całej gminie po dzień dzisiejszy.

Pierwszym kierownikiem WDK był Pan Leszek Mglej z Nowego Targu, który pracował tutaj w latach 1971 – 1973 zajmując się wyposażeniem obiektu i rozwojem działalności kulturalnej. Przedsiębiorstwo RSW „ Prasa Książka Ruch „ , którego dyrektorem był Pan Jan Książkiewicz otworzyło tutaj swój klub „ Ruch „ wyposażając go w niezbędny sprzęt i stoisko handlowe z prasą i słodyczami a także współpracowało z WDK w zakresie działalności kulturalnej. W budynku WDK urządzono również bibliotekę przeznaczając na nią 2 pomieszczenia , znalazło się także miejsce na pracownię fotograficzną. GOK posiadał dużą jak na ówczesne wymagania salę widowiskową.

Od 1973 roku obiekt funkcjonuje jako Gminny Ośrodek Kultury : prowadzi działalność kulturalną, powstają kółka zainteresowań, sekcje sportowe. Kierownictwo ośrodka pod koniec 1973r obejmuje Pani Maria Derek, nauczycielka która bardzo ożywiła działalność kulturalną na terenie gminy Łopuszna. Pani Maria była inicjatorem takich imprez jak „Konkurs Potraw Regionalnych”, „Prucki” czy „Prządki” z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łopuszna.

W roku 1975 placówka została uznana przez władze woj. Krakowskiego za wzorcowy ośrodek kultury. W tym okresie prowadziły w nim działalność takie organizacje jak Związek Młodzieży Wiejskiej, Ludowy Zespół Sportowy, Związek Emerytów i Rencistów, Oddział Związku Podhalan i zespół regionalny „ Mali Łopuśnianie”.

Od roku 1976 objęłam ( Józefa Kuchta ) kierownictwo tego ośrodka już w gminie Nowy Targ. W początkowym okresie pracy w GOK-u wspierali mnie i pomagali mi Stanisław Kowalczyk,
Kazimierz Dziga, Jan Makowski, Maria Dudzik, Barbara Jędrzejczyk, Paweł Chowaniec - członkowie
ZMW oraz Panie Maria Klamerus, Stanisława Szewczyk, Danuta Makowska – członkinie KGW.
Od samego początku istnienia GOK-u był on kolebką kultury i tradycji góralskiej. Dowodem tego jest prężny amatorski ruch artystyczny , który na przestrzeni wielu lat bardzo się rozwinął.

Obecnie mamy 13 zespołów regionalnych: w Ludźmierzu, 2 w Krempachach, 2 w Łopusznej, Gronkowie, Ostrowsku, Dębnie, Dursztynie, Rogoźniku, Waksmundzie, Pyzówce i Lasku. Prawie przy każdym zespole są kapele lub szkółka muzyczna. Wszystkie zespoły mają na swoim koncie większe lub mniejsze osiągnięcia . Niektóre z nich mogą poszczycić się osiągnięciami międzynarodowymi, niektórzy ogólnopolskimi, powiatowym i czy też gminnymi.

Od bardzo wielu lat w Krempachach, Waksmundzie, Gronkowie, Ludźmierzu i Nowej Białej działają orkiestry dęte, które uczestniczą w życiu kulturalnym swoich wsi jak też gminy a wyniki swojej pracy mogą pokazać na corocznych Powiatowych Paradach Orkiestr Dętych i Festiwalach Orkiestr w Nowym Targu.

GOK ma również pod opieką 8 placówek : WDK w Krempachach, Swietlice w Szlembarku, Ostrowsku, Waksmundzie, Pyzówce, Krauszowie, Długopolu a od grudnia br. także w Knurowie.

Pod patronatem GOK-u znajduje się także 13 działających na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich, które od prawie 40 lat biorą udział w Konkursie Potraw Regionalnych przygotowując na tę okazję co roku przepyszne potrawy. Są to gaździny z Dursztyna, Krempach, Nowej Białej, Szlembarku, Łopusznej, Harklowej, Waksmunda , Ludźmierza, Krauszowa, Pyzówki, Długopola, Gronkowa i Rogoźnika. Od kilku lat Konkurs Potraw Regionalnych organizowany jest w plenerze i cieszy się niezwykłą popularnością. Na przełomie tych lat parokrotnie miał on charakter międzynarodowy ( polsko-słowacki) organizowany w ramach projektów unijnych. Gościliśmy także kuchnię japońską i kuchnię węgierską z Hajduszoboszlo. Owocem tych corocznych kulinarnych spotkań jest 5 wydań przepisów kuchni regionalnej, które spisałyśmy i wydały wspólnie z Panią Marią Derek.

Ważniejsze imprezy organizowane corocznie przez GOK przy współpracy 25 szkół to: Gminny Przegląd Twórczości Plastycznej, Festiwal Piosenki „Od Podhala do Opola” , Przegląd Gawędziarzy i Recytatorów „Święto Gwary Góralskiej ”, Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych. Od paru lat organizowany jest Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych działających na terenie naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury pomaga i włącza się do organizacji wielu uroczystości kościelnych i lokalnych wspólnie z oddziałem Związku Podhalan i Ochotniczą Strażą Pożarną. Współpracuje i patronuje również Domowi Podhalańskiemu w Ludźmierzu, którego gaździną jest Pani Ewa Iwulska zarazem Prezes Oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu. Oddział Związku Podhalan w Ludźmierzu i Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej są organizatorami następujących uroczystości : Dożynki Podhalańskie i Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej. Wielkim wydarzeniem kulturalnym w Sanktuarium Maryjnym były Nieszpory Ludźmierskie – oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza.
GOK w Łopusznej w ciągu swojego wieloletniego funkcjonowania mógł zawsze liczyć na pomoc merytoryczną i fachową Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, którego dyrektorem jest Pan Antoni Malczak.

Ważnym wydarzeniem dla naszej miejscowości było wydanie monografii wsi Łopuszna, której autorką jest Pani Maria Smarduch - emerytowana nauczycielka.

Przy GOK powstała Izba Pamięci Ks. Prof. Józefa Tischnera wybudowana w 2003r z inicjatywy władz naszej gminy, rodziny księdza Profesora, ówczesnego ks. Proboszcza Jerzego Raźnego oraz naszych mieszkańców. Jest to miejsce uznania, pamięci i hołdu dla największego w dziejach Łopusznej wielkiego filozofa, myśliciela, kapłana i górala. Dzięki całej rodzinie księdza Profesora mogliśmy wyposażyć i urządzić izbę, pokazać całej Polsce Jego dorobek naukowy i twórczy. Miejsce to nie jest przypadkowe bowiem ksiądz często tutaj bywał, uczestniczył w życiu kulturalnym GOK-u, tu spotykał się jako kapelan Związku Podhalan z góralami, był gościem naszych konkursów potraw , tutaj też spotykał się z członkami zespołu góralskiego im. L. Łojasa. Każdego roku izbę odwiedza od 7000 – 10000 turystów.

Każdego roku począwszy od 2001 roku wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką w Łopusznej, Oddziałem Związku Podhalan, Ochotniczą Strażą Pożarną a także Stowarzyszeniem Drogami Tischnera, którego prezesem jest Pan Kazimierz Tischner obchodzimy uroczystości rocznicowe śmierci ks. Profesora Tischnera, wędrujemy Jego śladami, organizujemy wieczory Tischnerowskie. Gminny Ośrodek Kultury posiada bogaty zbiór dokumentacji z działalności w postaci wycinków prasowych, kaset VHS i i płyt CD i DVD. To w dużej mierze zasługa redaktorów z Tygodnika Podhalańskiego, Dziennika Polskiego oraz dziennikarzy z Nowotarskiej Telewizji Kablowej i portalu internetowego Podhale 24.

W ciągu 40-letniej działalności GOK-u przewinęło się wiele wspaniałych osób , które już odeszły ale na zawsze wpisały się w karty historii naszego ośrodka. Są to: Ksiądz Prof. Józef Tischner, Naczelnicy gminy : Jan Nędza Kubiniec i Jan Kasprzycki, główna księgowa Urzędu Gminy - Pani Anna Krupa, Franciszek Jachymiak z Ludźmierza, Jan Kalata - kapelmistrz z Krempach, Regina Waksmundzka - przew. KGW Waksmund, Olga i Stanisław Krupowie, Stanisława Zaporowska- przew. KGW Ludźmierz, Helena Ciężobka - przew. KGW Ostrowsko, Bolesław Nowobilski – nauczyciel gry na skrzypcach, Anna Mogilska – przew. KGW Nowa Biała, Stanisław Siuty z Leśnicy – instruktor zespołu „Mali Łopuśnianie”,
Józef Leśnicki muzykant z Gronkowa, Franciszek Kowalczyk sołtys Łopusznej, Ludwik Łojas, Bronisław Florczyk, Jerzy Ambroż - Łopuśniańscy muzykanci ; Janina Szewczyk, Aniela Wilczek - przew. KGW Łopuszna ; Stanisław Łukasz – palacz z Krempach, Jan Nowobilski - palacz z GOK-u, Janina Tischner.

Cześć ich pamięci.

Ksiądz profesor powiedział, że Łopuszna ma ludzi z duszą . Myślę, że o każdej miejscowości i ich ludziach można tak powiedzieć i dlatego dzisiaj przy okazji tego pięknego jubileuszu chcemy tych ludzi uhonorować i wyróżnić.

Oto lista uhonorowanych osób z okazji 40 - lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej:

Statuetki z gratulacjami za zasługi dla rozwoju kultury na terenie gminy Nowy Targ dla instruktorów zespołów regionalnych i kapelmistrzów orkiestr dętych

1. Marzena Kruczek
2. Warpecha Maciej
3. Anna Szczęch
4. Stanisław Łukaszczyk
5. Jan Jachymiak
6. Krzysztof Dąbek
7. Franciszek Łukasz
8. Anna Broźna
9. Kazimierz Król
10. Państwo Stanisława i Wojciech Sołtysowie
11. Kazimierz Zarębczan
12. Renata Knap
13. Jacek Mucha
14. Józef Pańszczyk
15. Marian Pudzisz
16. Andrzej Szewczyk
17. Leszek Szewczyk
18. Lidia Kamoń
19. Janusz Pilny
20. Małgorzata Kosakowska
21. Stanisław Gąsienica
22. Marek Kolasa

Tytuł zasłużony dla gminy Nowy Targ i nagroda pieniężna:

1. Stanisława Szewczyk – kierownik zespołu im. L. Łojasa w Łopusznej
2. Ewa Iwulska – prezes Domu Podhalańskiego i Oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu


Podziękowanie za długoletnią współpracę i pomoc w rozwoju kultury na terenie gminy Nowy Targ dla władz i pracowników Urzędu Gminy Nowy Targ oraz osób i instytucji współpracujących z GOK-iem

1. Wójt Jan Smarduch
2. Wójt Stanisław Szeliga
3. Przew. Rady Gminy Wiesław Parzygnat
4. Skarbnik Józefa Bryniarska
5. Sekretarz Maria Ligęza
6. Pani Nina Warpecha naczelnik wydziału spraw obywatelskich, organizacji i promocji
7. Lucyna Babiarz – inspektor
8. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
9. Maria Derek – kierownik GOK w latach 1973-1976
10. Ks. Proboszcz Paweł Potoczny
11. Ks. Jerzy Raźny
12. Ks. Tadeusz Juchas – Kustosz Bazyliki Mniejszej w Ludźmierzu
13. Wojciech Nowak – radny i instruktor zespołów regionalnych
14. Jan Książkiewicz – emerytowany dyrektor RSW Prasa Książka Ruch w Nowym Targu
15. Jan Sawina - emerytowany kapelmistrz orkiestr dętych
16. Leszek Mglej – pierwszy kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Łopusznej
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej
18. Związek Podhalan Oddział w Łopusznej
19. Ludowy Zespół Sportowy Łopuszna

Podziękowanie za obsługę medialną uroczystości i imprez gminnych

1. Beata Zalot - redaktor naczelny Tygodnika Podhalańskiego
2. Anna Szopińska - redaktor Dziennika Polskiego
3. Jan Makowski – Prezes Nowotarskiej Telewizji Kablowej
4. Robert Miśkowiec – redaktor naczelny portalu internetowego Podhale 24


Dyplom uznania i medal pamiątkowy gminy Nowy Targ

dla Pana Jana Króla
( sołtys wsi w latach 1956 - 1976 )

za zaangażowanie i wkład pracy przy budowie
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej

Podziękowanie za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Domu Pamięci Ks. Prof. J. Tischnera w Łopusznej

1. Łukasz Tischner
2. Kazimierz Tischner


Obraz pamiątkowy i nagroda pieniężna Dyrektora GOK-u dla pracowników

GOK Łopuszna
1. Maria Chowaniec
2. Helena Furczoń
3. Irena Pasoń
4. Władysława Chowaniec

WDK Krempachy
1. Maria Krzysztofek
2. Maria Wnęk
3. Agata Pacyga

Świetlica Wiejska w Waksmundzie
1. Mirosława Mroszczak

Świetlica Wiejska w Pyzówce
1. Danuta Buła

Pamiątkowe obrazy otrzymali :

1. Janina Nowobilska
2. Ludmiła Brzyzek
3. Bronisława Chowaniec
4. Stanisław Kowalczyk

Upominki z okazji 40-lecia GOK-u dla emerytowanych pracowników GOK-u z całej gminy oraz osób zaangażowanych w prace GOK-u

1. Maria Łukasz
2. Anna Łukasz
3. Jan Zygmund
4. Julianna Świec
5. Zofia Suska
6. Agnieszka Dziga
7. Barbara Jędrzejczyk
8. Andrzej Dziga
9. Maria Klamerus
10. Danuta Makowska

Obraz pamiątkowy oraz nagroda pieniężna Wójta Gminy Nowy Targ z okazji 40-lecia GOK-u dla

Józefa Kuchta - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej

Przedstawicielom samorządu, którzy nie byli na jubileuszowych uroczystościach, dyr. Kuchta wręczyła statuetki i podziękowała za wsparcia dla ośrodka na grudniowej sesji Rady Gminy Nowy Targ.

Tekst Józefa Kuchta, zdjęcia w galerii: Stanisław Pacyga i Robert Miśkowiec

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY