"Śladami życia Jana Pawła II i Jego droga do świętości"

opublikowano: środę, 13 kwietnia 2011

Temat konkursu nie został wybrany przypadkowo, wpisuje się bowiem w obchody wielkiego święta narodowego, jakim będzie majowa beatyfikacja Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Dlatego też w tej edycji poproszono dzieci i młodzież, aby za pomocą środków plastycznych pokazały, jak widzą Ojca Świętego i jego pontyfikat. Za interesowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło 85 prac z 17 szkół podstawowych ( Szlembark, Klikuszowa, Morawczyna, Waksmund, Gronków, Knurów, Krempachy, Obidowa, Dursztyn, Rogoźnik, Harklowa, Krauszów, Pyzówka, Łopuszna, Ludźmierz, Dębno, Nowa Biała, Lasek, Ostrowsko) i 5 gimnazjów ( Łopuszna, Gronków , Krempachy, Klikuszowa, Waksmund) - z terenu gminy Nowy Targ. Największe zainteresowanie wykazały dzieci z klas od IV do VI, gimnazja były najmniej aktywne. Prace wykonano różnymi technikami plastycznymi: są to rysunki, szkice, obrazy - malowane na szkle, wypalane w drewnie, uformowane z bibuły, wyrzeźbione z wosku oraz różnego rodzaju scenki kukiełkowe i rzeźby. Prace są piękne, starannie wykonane, widać wykorzystanie różnorodnych pomysłów i technik plastycznych. Ich poziom w niektórych przypadkach jest bardzo wysoki. Należy podkreślić i pochwalić widoczne zaangażowanie rodziców i nauczycieli przy ich wykonywaniu. Z minusów - trzeba zauważyć, że niektóre prace nie odzwierciedlały tematu, prace psuły też duże napisy umieszczone u góry obrazka. Ale to właściwie wszystkie krytyczne uwagi stwierdzone przez jury.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się 12 kwietnia w sali widowiskowej ośrodka. Wzięło w nim udział ok. 70 osób – mali artyści, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście i pracownicy GOK-u. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem jednej z ulubionych piosenek Jana Pawła II – słynnej „Barki” przy akompaniamencie muzyki zespołu regionalnego z Łopusznej. Przemówienie inaugurujące wernisaż wygłosiła dyrektor Józefa Kuchta. Pani dyrektor podkreśliła, że wszystkie prace są ładne, ale forma konkursu zobowiązuje do wybrania najładniejszych, tym bardziej, że na konkurs napłynęły prace szczególnie się wyróżniające. Następnie głos zabrał brat Marian, łopuśnianin, który na co dzień przebywa na misji w Uzbekistanie. Brat Marian opowiedział zebranym o swoich wspomnieniach ze wzruszających spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ostatnim punktem spotkania było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, które to w zaszczycie przypadło bratu Marianowi, radnemu Łukaszowi Gromadzie i reprezentującej na wernisażu wójta Gminy Nowy Targ Beacie Szewczyk, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Prace oceniało Jury w składzie: Jan Makowski – mgr sztuki, Władysław Waksmundzki – plastyk i Józefa Kuchta - dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria O- III

Nagroda specjalna – Natalia Budz – Szlembark
I miejsce – Wioletta Kruczek - Waksmund
- Kamil Grela – Pyzówka
II miejsce – Andrzej Darowski - Nowa Biała
- Dominika Maślanka – Pyzówka
- Katarzyna Waksmundzka - Knurów
III miejsce - Marlena Smarduch – Łopuszna
- Gabriela Tylecka – Ostrowsko
wyróżnienia – Andżelika Skawska i Natalia Szlembarska – Knurów
- Klaudia Bryja - Morawczyna
- Grzegorz Plewa – Lasek
- Joanna Pęksa – Waksmund
- Agnieszka Mazurek – Ostrowsko
- Arkadiusz Ostwald – Ostrowsko
- Kamila Ślimak – Morawczyna
- Paulina Truty – Morawczyna
- Sebastian Bryja - Pyzówka
- Anna Skarlińska – Łopuszna
- Wioletta Truty - Morawczyna
- Katarzyna Galarowicz i Weronika Buła - Łopuszna


Kategoria od IV – VI

Grand Prix – Klaudia Sowińska – Knurów
Nagroda specjalna – Aneta Wanat i Weronika Czubernat – Szlembark
I miejsce – Weronika Makowska i Dawid Ambroż – Łopuszna
II miejsce – Paulina Szlembarska – Dębno
III miejsce – Karolina Pichniarczyk – Dębno
- Patrycja Skiba – Gronków
- Sebastian Rypel – Klikuszowa
- Antoni Pietrzak - Łopuszna
Wyróżnienia – Julia Kwak - Lasek
- Damian Król – Lasek
- Mateusz Plewa – Lasek
- Weronika i Wiktoria Kukuczka – Dębno
- Angelika Bryja – Waksmund
- Dawid Dębski – Szlembark
- Joanna Rypel – Klikuszowa
- Bożena Goleniowski – Harklowa
- Aneta Solana – Szlembark
- Zuzanna Darowska – Nowa Biała
- Agnieszka Woleńska – Nowa Biała
- Dorota Parzygnat - Lasek


Kategoria Gimnazja

I miejsce - Dawid Mikowski – Łopuszna
II miejsce - Maria Kowalczyk - Waksmund
III miejsce – Ewelina Łabuda – Klikuszowa
Wyróżnienie – Karolina Zapotoczna – Klikuszowa
- Grażyna Kopeć – Gronków
- Sylwia Marszałek – Waksmund
- Lucyna Baran – Gronków


Zdjęcia z konkursu do obejrzenia TUTAJ

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY