Konkurs wiedzy o Księdzu Józefie Tischnerze

opublikowano: czwartek, 20 maja 2010

Celem konkursu było:
- uczczenie pamięci wielkiego kapłana, filozofa, górala
- poznanie postaci ks. prof. Józefa Tischnera, jego życia , pracy duszpasterskiej, naukowej , twórczej i społecznej
- zachęcanie młodych ludzi do czerpania z nauki Księdza Profesora .

W konkursie wzięło udział 19 uczestników z następujących szkół: szkoły podstawowe: Ostrowsko, Łopuszna, Rogoźnik, Szlembark; gimnazja: Szczawnica, Łopuszna.

Konkurs przeprowadzony był w formie testów. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 20 pytań ( oddzielny zestaw pytań przeznaczony był dla gimnazjalistów, a oddzielny dla uczniów szkół podstawowych). Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać za prawidłowe odpowiedzi wynosiła 60 pkt.

Komisja w składzie:
- Kazimierz Tischner
- Maria Bednarczyk
- Józefa Kuchta
- Maria Chowaniec

po przeanalizowaniu otrzymanych odpowiedzi ustaliła kryteria oceny i przyznała następujące miejsca:

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce:

Zuzanna Zarębczan – Łopuszna
Karolina Sojda - Łopuszna
Patrycja Proszek - Łopuszna
Wiktoria Krawczyk - Łopuszna

II miejsce:

Patrycja Galarowicz - Łopuszna
Anna Kunka - Ostrowsko
Marcin Cyrwus - Łopuszna
Paweł Szymsaj – Szlembark
Marta Czubernat - Rogoźnik

III miejsce:

Kamil Dzielawa -Rogoźnik
Sara Zygmuntowicz – Rogoźnik
Michał Górz - Rogoźnik

IV miejsce: Zuzanna Byrdak - Ostrowsko

Kategoria gimnazja:

I miejsce: Dominika Drożdż - Łopuszna
II miejsce: Paweł Waras - Łopuszna, Gabriela Grzegorska – Łopuszna
III miejsce: Małgorzata Łęczycka – Łopuszna, Ewa Duda - Szczawnica

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY