XVII Przegląd Zespołów Regionalnych - protokół

opublikowano: wtorek, 9 listopada 2021

W minioną sobotę w Łopusznej odbył się coroczny Przegląd Zespołów Regionalnych działających na terenie Gminy Nowy Targ.
Prezentujemy zdjęcia oraz protokół z tego wydarzenia 😉

Protokół z posiedzenia Komisji podczas
XVII Gminnego Przeglądu Zespołów Regionalnych
Łopuszna, 06.11.2021r.
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

Komisja w składzie:
1. Pani dr Dorota Majerczyk – etnolog, przewodnicząca komisji
2. Pani dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – etnolog
3. Pani Marta Smólczyńska – etnolog

W przeglądzie zaprezentowało się 8 Zespołów Regionalnych z terenu Gminy Nowy Targ: „Honaj” z Dursztyna, „Mali Toniecnicy” z Krempach, „Mali Horklowianie”
z Harklowej, „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej, „Mali Pyzowianie” z Pyzówki,
„Jaferniocek” z Ostrowska, „Mali Gronkowianie” z Gronkowa, „Mali Bielanie”
z Nowej Białej. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiło 192 dzieci i młodzieży.
Po obejrzeniu oraz wnikliwej ocenie prezentowanych programów komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce:
„Mali Gronkowianie” z Gronkowa za program pt.: „Polywacka”;
„Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej za program pt.: „Na Matke Boskom Zielnom”;

II miejsce:
„Honaj” z Dursztyna za program: pt.: „Kie chłopcyska pasom krowy”;
„Mali Horklowianie” za program pt.: „Pod lasym”;
„Jaferniocek” za program pt.: „We cwortek po połedniu”;

III miejsce:
„Mali toniecnicy” z Krempach za program pt. „Gry i zabawy dziecięce”;
„Mali Pyzowianie” z Pyzówki za program pt.: „Na św. Jana”
„Mali Bielanie” z Nowej Białej za program pt.: „Gry i zabawy na pastwisku”

Uwagi komisji:
Komisja przekazała uwagi instruktorom i kierownikom podczas szczegółowych omówień poszczególnych programów. Komisja dziękuje kierownikom i instruktorom za przygotowanie ciekawych prezentacji nawiązujących do specyfiki lokalnych tradycji opartych na folklorze dziecięcym. Z radością pragniemy podkreślić wysoki poziom prezentacji programów i dbałość o zachowanie tradycji kultury tj. gwary, tańca, śpiewu, stroju oraz obyczajowości dziecięcej.
Komisja dziękuję organizatorom na czele z Panią Józefą Kuchtą za przygotowanie i przeprowadzenie XVII Gminnego Przeglądu Zespołów Regionalnych.
Każdy zespół biorący udział w Przeglądzie otrzymał nagrodę pieniężna oraz dyplom.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zdjęcia można obejrzeć na naszej stronie na Facebooku klikając TUTAJ.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY