V Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Targ

opublikowano: wtorek, 26 października 2021

W minioną sobotę na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej odbył się V Przegląd Artystyczny KGW:)
Oto protokół komisji oceniającej.

V Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Targ
GOK Łopuszna 23.10.2021r.
Protokół Jury:

Komisja w składzie:
1. Katarzyna Dobrzyńska
2. Maria Wnęk
3. Beata Szewczyk
4. Krystyna Rapta
po przesłuchaniu 12 Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących się w dwóch kategoriach: śpiewie regionalnym i biesiadny: 9 grup – Ludźmierz, Harklowa, Rogoźnik, Gronków, Morawczyna, Nowa Biała, Łopuszna, Dursztyn i Morawczyna oraz scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi: 3 grupy – Długopole, Krempachy i Obidowa.

Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
w kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego:
I miejsce – KGW Dursztyn
KGW Łopuszna
II miejsce – KGW Morawczyna
KGW Ostrowsko
KGW Nowa Biała
III miejsce – KGW Ludźmierz
KGW Gronków
KGW Harklowa
KGW Rogoźnik

w kategorii scenek z życia wsi lub prezentujących zwyczaj i obrzęd regionalny:
I miejsce – KGW Krempachy
II miejsce – KGW Długopole
III miejsce – KGW Obidowa

Uwagi Jury:
Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja składa serdecznie gratulacje umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich Pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu.
W prezentacji grup śpiewaczych śpiew powinien być śpiewany na dwa głosy, nie unisono (jeden głos). Jeżeli długość włosów nie pozwala na uczesanie warkocza lub cuby to panie powinny na głowę założyć chustkę, żeby była zgodność etnograficzna ponieważ uczesanie jest częścią stroju ludowego. Ubiór Pań powinien być dostosowany do wieku i regiony, który prezentują, w formie tradycyjnej bez ubierania wersji współczesnych, stylizowanych takich jak: pasy, koturny, szpilki. Komisja zwraca również uwagę aby Panie zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich). Strój powinien być dostosowany do sytuacji przedstawianej w scence, dzień powszedni – ubranie robocze, codzienne nie odświętne, natomiast strój paradny tylko na święto, ślub, chrzciny itp.
Członkowie komisji zwracają uwagę aby przy tworzeniu scenek teatralnych oraz obrzędowych starać się o jak najlepsze zagospodarowanie sceny w taki sposób aby nie przeszkadzać sobie nawzajem. Aktorzy nie powinni odwracać się tyłem do widowni. Wydarzenia sceniczne powinny być osadzone w konkretnych ramach czasowych.
Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często niewykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia.
Każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zdjęcia można obejrzeć TUTAJ.


Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY