IV Przegląd KGW w Łopusznej

opublikowano: wtorek, 29 października 2019

W minioną niedzielę 27 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się IV Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich. Przegląd przeprowadzony został w dwóch kategoriach: śpiewu regionalnego i biesiadnego oraz scenek z życia wsi lub prezentujących zwyczaje i obrzędy regionalne.
Do udziału w tegorocznym Przeglądzie zgłosiło się 15 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Nowy Targ, a swoje umiejętności aktorskie oraz wokalne zaprezentowało przeszło 100 gaździnek. Koła z Pyzówki, Ostrowska, Harklowej, Nowej Białej, Gronkowa, Szlembarku oraz Dębna wystąpiły w kategorii śpiewu regionalnego. W kategorii scenek natomiast mogliśmy obejrzeć następujące programy przygotowane przez Koła: Długopole – „Kapusta to nie syćko”, Dursztyn – „Moje”, Krempachy – „Kopanie gruli”, Morawczyna – „Naprawiac”, Waksmund – „Waksmundziańskie rewolucje”, Rogoźnik – „Emigranci wracają”, Łopuszna oraz Obidowa zaprezentowały „Prucki”. Wszystkie prezentowane widowiska były bardzo dobrze przygotowane i dopracowane, a Panie wspierały się wzajemnie i każdy występ nagradzały gromkimi brawami. Bacznie wszystkim występów przyglądali się i przysłuchiwali członkowie powołanej przez organizatorów komisji oceniającej.

Protokół Jury:
Komisja w składzie:
1. Stanisław Łukaszczyk – przewodniczący
2. Katarzyna Dobrzyńska
3. Ewa Iwulska
4. Maria Bednarczyk

po przesłuchaniu 15 Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących się w dwóch kategoriach: śpiewie regionalnym i biesiadny: 7 grup – Gronków, Ostrowsko, Harklowa, Nowa Biała, Dębno, Pyzówkai Szlembark oraz scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi: 8 grup – Krempachy, Długopole, Rogoźnik, Łopuszna, Waksmund, Obidowa, Morawczyna i Dursztyn.
Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

w kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego:
I miejsce – KGW Gronków
KGW Ostrowsko
II miejsce – KGW Harklowa
KGW Nowa Biała
III miejsce – KGW Dębno
KGW Pyzówka
KGW Szlembark

w kategorii scenek z życia wsi lub prezentujących zwyczaj i obrzęd regionalny:
I miejsce – KGW Krempachy
II miejsce – KGW Długopole
KGW Rogoźnik
KGW Łopuszna
KGW Waksmund
III miejsce – KGW Obidowa
KGW Morawczyna
KGW Dursztyn

Uwagi Jury:
Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja składa serdecznie gratulacje umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich Pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu. Członkowie Jury zwracają jednak uwagę aby w przypadku grup śpiewaczych Panie były ubrane w tradycyjne stroje regionalne oraz zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich).
Przy prezentacji scenek z dawnego życia wsi warto zadbać również o poprawność ubioru: chustki na głowie podczas wykonywania pracy, podczas prezentacji zajęć codziennych strój powinien być strojem roboczym, nie odświętnym.
Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często nie wykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia. Przypomina również, iż śpiew regionalny jest śpiewem dwugłosowym, w którym występuje tylko jeden głos wiodący (pierwszy głos), a wszystkie pozostałe są głosami wtórującymi (drugi głos) warto więc podczas przygotowań programu zwrócić na to uwagę.
Jury proponuje również aby prezentowane scenki humorystyczne oraz obrzędowe były przygotowywane w duchu zasad teatralnych i aktorskich, dialogi na scenie powinien być prowadzony nie do widowni, a pomiędzy aktorami, na scenie winny się znaleźć tylko rekwizyty niezbędne do realizacji przedstawienia, a wypowiadane teksty powinny być mówione głośno i wyraźnie.
Komisja liczy, iż za rok na przeglądzie w Łopusznej spotkamy się w jeszcze liczniejszym składzie.
Każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zdjęcia TUTAJ

fot. Franciszek Pacyga

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY