XXVIII Święto Gwary Góralskiej

opublikowano: środę, 29 listopada 2017

We wtorek 28.11. odbyło się XXVIII Święto Gwary Góralskiej czyli Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy. W przeglądzie wzięło udział 51 recytatorów i gawędziarzy z 17 szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Gminy Nowy Targ.
Po przeglądzie komisje oceniające młodych górali odczytały werdykt, a Pani sekretarz Beata Szewczyk wręczyła zwycięzcom nagrody.
Oto protokół z posiedzenia komisji oceniającej XVIII Święto Gwary Góralskiej w Łopusznej.

Protokół posiedzenia komisji podczas
XXVIII „Święta Gwary Góralskiej”
Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy
Łopuszna, 28.11.2017r.
Podczas tegorocznego Święta Gwary Góralskiej na scenie GOK-u zaprezentowało się 51 uczestników (30 recytatorów oraz 21 gawędziarzy). Przegląd został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych (kat. klas 0-III, kat. klas IV-VI, kat. klas VII- Gim.). Młodych wykonawców przesłuchiwały dwie komisje oceniające.

Komisja w składzie:
1. Pani dr Anna Mlekodaj – przewodnicząca
2. Pani Maria Wnęk
3. Pani Ewa Iwulska
przesłuchała 16 recytatorów i 10 gawędziarzy w kategoriach przyznając następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I klas 0–III – wiersze
I miejsce – Natalia Długopolska – SP Krauszów
II miejsce – Filip Filipiec – SP Klikuszowa
III miejsce – Natalia Ciężobka – SP Nowa Biała
Justyna Maciasz – SP Harklowa
wyróżnienie: Anita Parzygnat – SP Obidowa
Katarzyna Iwulska – SP Ludźmierz

Kategoria I klas 0-III – gawędy
wyróżnienie: Kinga Chlebek – SP Gronków

Kategoria III klas VII–III Gimnazjum – wiersze
I miejsce – Samanta Kwak – Ludźmierz
II miejsce – Dagmara Długa – Krempachy
III miejsce – Julia Krupa – Ludźmierz
Magdalena Koszarek – Gronków

Kategoria III klas VII–III Gimnazjum – gawędy
I miejsce – Alicja Pudzisz – Klikuszowa
II miejsce – Patryk Sowa – Krempachy
III miejsce – Julia Zawada – Łopuszna
Anna Kuraś – Waksmund
wyróżnienie: Agnieszka Strzęp – Klikuszowa
Hubert Matuszek – Klikuszowa
Gabriel Skwarek – Nowa Biała

Komisja w składzie:
1. Pani Wanda Szado–Kudasik – przewodnicząca
2. Pani Lidia Kamoń
3. Pani Maria Bednarczyk
przesłuchała 14 recytatorów i 11 gawędziarzy w kategoriach przyznając następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria II klas IV–VI – wiersze
I miejsce – Wiktoria Górz – SP Rogoźnik
II miejsce – Emilia Brzyzek – SP Krempachy
III miejsce – Amelia Grabowska – SP Łopuszna
Kinga Niemiec – SP Gronków
wyróżnienie: Maciej Dębosz – SP Nowa Biała
Patrycja Morawa – SP Ludźmierz
Fabian Długopolski – SP Krauszów

Kategoria II klas IV–VI – gawędy
I miejsce – Tomasz Strzęp – SP Morawczyna
Maksymilian Głowa – SP Łopuszna
II miejsce – Jan Watycha – SP Waksmund
III miejsce – Karol Kwak – SP Rogoźnik
wyróżnienie: Agnieszka Kapłoniak – SP Harklowa
Karol Knurowski – SP Dursztyn
Agnieszka Truta – SP Morawczyna

Komisja podkreśla wysoki poziom posługiwania się gwarą wśród dzieci i młodzieży biorącej udział w tegorocznym przeglądzie. Widać wzrost świadomości wśród rodziców i nauczycieli dotyczący podtrzymywania i kultywowania gwary podhalańskiej i spiskiej wśród dzieci oraz dbanie o zachowanie jej poprawnej formy. Komisja zwraca uwagę aby przygotowując uczestników do przeglądu zadbać o dobór tekstu odpowiedni do wieku dziecka, płci, gwary. Ważne jest również rozumienie prezentowanego tekstu, ponieważ w przypadku pomyłki lub zapomnienia fragmentu stwarza możliwość zastąpienia je własnymi słowami.
Komisja dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury na czele z Panią dyrektor Józefą Kuchtą za organizację konkursu gwary, którego celem jest krzewienie gwary wśród dzieci i młodzieży.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zdjęcia TUTAJ

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY