Rozstrzygnięcie XIV Gminnego Konkursu Plastycznego

opublikowano: środę, 8 kwietnia 2009

Dyrektor GOK-u pani Józefa Kuchta po przywitaniu uczestników konkursu i gości przybyłych na otwarcie wystawy odczytała protokół z oceny prac i wręczono nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za uczestnictwo i chętny udział w naszych konkursach. Podkreśliła też udział nauczycieli, opiekunów i rodziców w rozwijaniu talentów i uzdolnień wykonawców.

Protokół komisji oceniającej prace plastyczne w XIV Gminnym Konkursie Prac Plastycznych pt: " Zwyczaje, obrzędy i tradycje ludowe Podhala i Spisza" - GOK Łopuszna 2009 r.

Podobnie jak w latach poprzednich tak i tego roku Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zorganizował konkurs plastyczny. Tematem tegorocznego konkursu są: "Zwyczaje, obrzędy i tradycje ludowe Podhala i Spisza".

Na konkurs nadesłano 80 prac wykonanych przez 94 uczniów z 16 szkół podstawowych ( Szlembark , Klikuszowa, Morawczyna, Ostrowsko, Waksmund, Gronków, Knurów, Krempachy, Obidowa, Lasek, Dursztyn, Rogoźnik, Harklowa, Krauszów, Pyzówka, Łopuszna) i 4 gimnazjów ( Ludźmierz, Łopuszna, Gronków i Krempachy) .

W dniu 30 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbyła się ocena prac plastycznych nadesłanych na XIV Gminny Konkurs Prac Plastycznych.

Jury w składzie:

1. Jan Makowski – mgr sztuki
2. Władysław Waksmundzki – plastyk
3. Józefa Kuchta - dyr. GOK

po wnikliwym obejrzeniu prac oceniła je w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

Kat. od 0 - III

nagroda specjalna –Ewelina Olendzka - Ostrowsko
I miejsce - Luberda Dominik – Ostrowsko
II miejsce - Aleksandra Ostwald - Ostrowsko
- Plewa Michał - Lasek
III miejsce –Sylwia Ciężak i Sara Siuty - Szlembark
Łukasz Wanat i Dawid Bryniarski – Szlembark
Weronika Makowska - Łopuszna
wyróżnienie – Paweł Karpierz – Ostrowsko
Małgosia Gil, Celinka Żegleń, Łukasz Domalik, – Łopuszna
Weronika Karkula - Harklowa
Paweł Świrski – Łopuszna
Aleksandra Bryja i Edyta Gil - Łopuszna
Plewa Mateusz - Lasek
Michał Hyła - Ostrowsko

Kat. od IV - VI

nagroda specjalna –Jadwiga Hajdas i Klaudia Sowińska - Knurów
I miejsce - Przemek Maciasz - Łopuszna
Agata Fic - Morawczyna
II miejsce - Krawczyk Wiktoria - Łopuszna
Marcelina Wnęk - Krempachy
III miejsce - Karolina Borkowska - Rogoźnik
Magda Jaróg i Beata Dziurdzik - Klikuszowa
Grażyna Kopeć - Gronków
Paulina Olendzka - Ostrowsko
Sebastian Budz - Knurów
wyróżnienie – Maria Nowak - Gronków
Jolanta Żółtek - Obidowa
Zuzanna Byrdak - Ostrowsko
Lidia Bryja - Morawczyna
Martyna Sołtys - Dursztyn
Justyna Hyc - Krauszów
Weronika Pietraszek - Krempachy
Kinga Hudoba - Obidowa
Agata Bobek - Krauszów
Mateusz Brenkus - Knurów
Marcin Górz - Rogoźnik

Kat. - gimnazja

I miejsce - Maria Pietrzak - Krempachy
II miejsce - Joanna Ciszek - Ludźmierz
Katarzyna Czubernat - Krempachy
III miejsce - Adrianna Wnęk - Krempachy
Adrian Maciasz - Łopuszna
wyróżnienia - Karolina Chowaniec – Łopuszna
Ewelina Siuta - Ludźmierz
Gabriel Łukasz - Krempachy
Justyna Grynia - Gronków
Władysław Chowaniec - Łopuszna

Uwagi Jury:

- na uznanie zasługuje wykorzystanie różnorodnych technik przy
wykonywaniu prac, korzystanie z materiałów naturalnych takich jak:
kora, szyszki, mech, kamienie, gałązki świerku, drewno,
- uwagę przykuwają też inne produkty : bibuła, masa solna, ryż,
majeranek, groch, fasola, papier, plastelina, styropian, kawałki
materiału, i wiele innych
- jest dużo ciekawych prac aczkolwiek wiele z nich obrazuje podobne
tradycje, zabrakło tematów związanych z obrzędem odpustu, procesji
kościelnych, dożynek święcenia palm, kiszenia kapusty….
- trzeba też podkreślić, że niektóre prace nie odzwierciedlały tegorocznego
tematu naszego konkursu
- Podsumowując nasze spotkanie Jury gratuluje wszystkim uczestnikom
pomysłowości, talentu i chęci w rozwijaniu swoich uzdolnień
a opiekunom i nauczycielom życzy aby ich trud dawał zawsze dobre
wyniki i satysfakcje
- Jury przyznało wszystkim uczestnikom nagrody , wyróżnienia
i dyplomy.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w naszym konkursie.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY