Wyniki XX Konkursu Plastycznego Dzieci i Mlodziezy

opublikowano: piątek, 15 kwietnia 2016

W dniu 14.04.2016r. nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy prac plastycznych nadesłanych na XX konkurs plastyczny zatytułowany:

„Życie codzienne na wsi z opowieści moich dziadków„

połączone z ogłoszeniem wyników konkursu i rozdaniem nagród uczestnikom.

Obecnych na sali powitała dyrektor GOK-u Pani Józefa Kuchta oraz przekazała uczestnikom uwagi i spostrzeżenia Jurorów odnośnie konkursu. Następnie zaproszona na spotkanie Pani Maria Wnęk folklorystka, kierownik zespołów regionalnych z Krempach wygłosiła wykład nawiązujący do tematyki konkursu. W krótkim zarysie przedstawiła dzieciom i młodzieży warunki i tryb dawnego życia wiejskiego oraz wartości płynące z przywiązania do rodzimej ziemi i tradycji.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie oraz nagrodę rzeczową.

W tegorocznej edycji wzięło udział 70 uczniów z 17 Szkół Podstawowych: Gronkowa, Rogoźnika, Lasku, Szlembarku, Ostrowska, Krempach, Morawczyny, Harklowej, Nowej Białej, Ludźmierza, Dębna, Obidowa, Pyzówki, Dursztyna, Knurowa, Waksmundu i Łopusznej) i 3 Gimnazjów: Łopusznej, Gronkowa i Krempach.
Organizator konkursu powołał Jury, które oceniło 63 prace ( w tym także prace zbiorowe) nadesłane na konkurs.


Protokół Jury XX Gminnego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Komisja w składzie:
1. Jan Makowski
2. Anna Dziubas
3. Władysław Waksmundzki
oceniła 63 prace plastyczne w III kategoriach wiekowych

kat. od 0 do III
I miejsce – Radosław Ciężobka i Przemysław Ciężobka – Ostrowsko
- Joanna Plewa - Lasek
II miejsce – Agnieszka Kapłoniak – Harklowa
– Karolina Gąsienica – Gronków
III miejsce – Lena Parzygnat – Obidowa
– Kornelia Potoczak – Dębno
- Amelia Grabowska – Waksmund
wyróżnienie – Anna Sadłoń - Knurów, Sylwia Kamoń – Ostrowsko,
Paweł Cerwas – Ostrowsko, - Szymon Michalik – Łopuszna,
Anna Rudzka – Morawczyna, Dawid Szeliga – Lasek,
Amelia Zagórska – Lasek, Piotr Michalik – Łopuszna,
Julia Domalik – Waksmund, Izabela Sojka – Obidowa,
Aleksandra Sikora – Gronków, Mateusz Kapel – Waksmund,
Kamil Kunka – Waksmund, Gabriela Michalak – Morawczyna,
Aleksandra Kunka – Waksmund, Mateusz Garbacz – Waksmund,
Paulina Krużel – Ludźmierz, Weronika Łysy i Grzegorz Wojtasiak - Pyzówka

kat. od IV –VI
Nagroda Grand Prix – Julia Gaberek – Harklowa
I miejsce – Natalia Szlembarska , Andżelika Skawska – Knurów
II miejsce – Monika Gil, Aleksandra Waksmundzka – Knurów
- Arkadiusz Knapczyk – Szlembark
III miejsce – Karolina Tokarczyk – Szlembark
- Emilia Bury – Pyzówka
- Martyna Kaczmarczyk – Dębno
–Patrycja Budz – Harklowa

wyróżnienie -
Wojciech Białoń – Pyzówka, Arkadiusz Łopata – Dursztyn,
Katarzyna Kurzydło – Dębno, Izabela Kwak – Rogoźnik,
Katarzyna Janos – Dębno, Aleksandra Charczuk – Gronków,
Magdalena Palonek i Wanda Łukasz – Krempachy, Wiktoria Kukuczka – Dębno,
Maria Budz – Dębno, Katarzyna Mosz – Krempachy

udział –
Aleksandra Waradzyn – Dursztyn, Martyna Łojek – Nowa Biała,
Paulina Wróbel i Natalia Włodarczyk – Obidowa, Patryk Ścisłowicz – Rogoźnik
Julia Moś i Magdalena Marek – Krempachy, Kamila Majerczyk – Nowa Biała,
Katarzyna Gnida – Nowa Biała, Alicja Młyńska – Szlembark, Marcin Tylka – Rogoźnik,
Piotr Łaś – Gronków, Gabriela Grzywnowicz - Dębno

kat. Gimnazja
I miejsce – Sabina Wilczek – Gronków
II miejsce – Gabriela Moś – Krempachy
– Agnieszka Pietrzak – Łopuszna
III miejsce – Katarzyna Słowik – Krempachy
wyróżnienie – Marlena Smarduch – Łopuszna

udział –
- Martyna Chmielak – Łopuszna, Patrycja Strama – Gronków,
- Weronika Zarębczan – Gronków, Martyna Goleniowski – Krempachy

Uwagi Jury:
Komisja przy ocenie zwracała uwagę na to czy praca odzwierciedla temat, który w mniemaniu organizatorów i Jurorów był w miarę łatwym do przedstawienia. Konkurs był przy okazji swoistą lekcją o życiu i pracy na wsi, zajęciach ludzi związanych z tradycyjnym gospodarstwem rolnym i domowym jak również o obrzędach i zwyczajach wiejskich.
Komisja zachwyciła się wysokim poziomem i różnorodnością technik wykonania prac oraz użytych do tego materiałów: siano, piórka, płatki owsiane, mak, filc, kamienie, wata, drewno, nici , plastelina, mech, słoma)
Najwięcej prac wykonano w kategorii klas od IV do VI natomiast w kategorii gimnazja nadesłano tylko 8 prac.
W przyszłym konkursie plastycznym prosi się uczestników o ograniczenie wielkości prac przestrzennych.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej dnia 14.04.2016r.

Zdjęcia TUTAJ

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY