XX Konkurs Twórczości Plastycznej

opublikowano: piątek, 19 lutego 2016

XX KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
- REGULAMIN –

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
2. Temat tegorocznego konkursu:

„ Życie codzienne na wsi z opowieści moich dziadków „

3. Termin nadsyłania prac wraz z kartami zgłoszeń upływa z dniem 26 marca 2016r

4. Cele konkursu:
- zainteresowanie młodych ludzi historią i życiem dawnej wsi na podstawie opowieści
starszego pokolenia
- rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży
- prezentacja różnorodnych technik wykonania prac
- zaprezentowanie prac na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej
5. Przegląd organizowany jest dla uczniów szkół z terenu gminy Nowy Targ –
szkoły podstawowe i gimnazja ( trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas od 0 – III , IV – VI
i gimnazja )
6. Technika prac jest dowolna – rysunek, rzeźba, malarstwo, ceramika, tkanina, grafika, prace
przestrzenne i inne
7. Szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać na konkurs max 3 prace, zespoły szkół 6 prac
( 3 szkoła podstawowa, 3 gimnazja)
8. Format pracy A4 ( oprócz przestrzennych ), prac nie oprawiać w ramki drewniane, ze względu na
ograniczoną powierzchnię wystawową można zastosować passe-partout
9. Uczeń biorący udział konkursie może wystawić tylko 1 pracę
10. Praca zbiorowa może być wykonana tylko przez 2 uczniów
11. Praca powinna być czytelnie opisana , opis należy umieścić w prawym dolnym rogu na jego
zewnętrznej stronie i powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę i
miejscowość
12. Ze względu na rangę konkursu prosimy aby przysyłane prace były starannie i estetycznie
wykonane oraz aby odzwierciedlały temat konkursu
13. Prace przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej
14. Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w przeglądzie
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów
na potrzeby organizacji konkursu zgodnie z celami statutowymi organizatorów imprez
( w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych)
16. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz nagrodę rzeczową wg oceny
Jury
17. Otwarcie wystawy przewiduje się w połowie kwietnia 2016r ( wszelkie zmiany będą podane
w zaproszeniu na otwarcie wystawy)
18. W dniu otwarcia wystawy zapewniamy poczęstunek dla dzieci i ich opiekunów
19. Prace przyjmujemy codziennie ( prócz niedziel i poniedziałków ) w godzinach od 10:00 – 17:00
GOK Łopuszna: 19.02.2016r

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY