XXV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka w Łopusznej

opublikowano: sobotę, 31 października 2015

Impreza ma szeroki zasięg zarówno w terenie jak i w czasie , ponieważ spotkania odbywają się w różnych miejscach a tegoroczna edycja trwa od 29.09.15r do 11. 10.2015r. W tym roku inauguracja Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej odbyła się 29.09.2015r w Pałacu Potockich we Lwowie i poprzez kolejne miejsca dzisiaj dotarła właśnie do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej .

Organizatorem tego spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Waksmundzie przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej dlatego gości powitały wspólnie Panie Maria Bednarczyk – dyr. biblioteki i Józefa Kuchta dyr. GOK-u
W ciekawym spotkaniu z mistrzami pióra wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami ze szkoły w Łopusznej. O tym, że była to ciekawa lekcja z kręgu literatury, kultury, a także stosunków międzynarodowych świadczyło zainteresowanie omawianymi tematem jakie udzieliło się młodym słuchaczom.

Imprezę wzbogacono koncertem słowno – muzycznym i góralskim śpiewem ku widocznej radości uczestników Jesieni Literackiej.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY