Jubileusz 40-lecia zespołu regionalnego im. Ludwika Łojasa z Łopusznej

opublikowano: sobotę, 6 grudnia 2014

Potem w kościele Św. Trójcy w Łopusznej, o godz. 17.00 została odprawiona msza Św. w intencji wszystkich obecnych i byłych członków zespołu. Mszę św. odprawiał ks. proboszcz Kazimierz Foltyn, który w czasie kazania powiedział niezwykle wzruszające słowa o przywiązaniu, miłości do folkloru góralskiego i kultywowaniu tradycji ojców. Ks. proboszcz już w czasie mszy św. składał zespołowi gratulacje i życzenia na dalsze 40 lat działalności. W czasie mszy członkowie zespołu modlili się także za zmarłych muzykantów oraz pierwszych instruktorów zespołu - Józefa Leśnickiego i Stanisława Siutego. Na cmentarzu i w czasie mszy św. zespołowi towarzyszył poczet sztandarowy OSP w Łopusznej. Po mszy św. wszyscy przenieśli się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Na początku zespół przywitał zaproszonych gości, wśród których znalazło się spore grono byłych członków zespołu. Następnie została przeczytana historia działalności zespołu, w której wymieniono znaczące sukcesy, nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie tych 40 lat. Po przeczytaniu historii, zespół zaprezentował się w dwóch przygotowanych programach artystycznych - pierwszy to zwyczaj "Nomowin", drugi - wiązanka śpiewów i tańców podhalańskich. Po występach zaproszeni goście składali zespołowi i kierowniczce P. Stanisławie Szewczyk gratulacje i życzenia dołączając do nich upominki i nagrody. Jako pierwszy wystąpił Wójt Gminy Nowy Targ - p. Jan Smarduch oraz Sekretarz Gminy - P. Beata Szewczyk. Przewodniczący Gminy - P. Wiesław Parzygnat odczytał Uchwałę Rady Gminy, w której zespół otrzymał tytuł "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ" . Potem gratulacje składały kolejne delegacje. Wśród nich były: Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu - P. Małgorzata Kalarus, Rada Sołecka z Łopusznej- sołtys - P. Kazimierz Dziga i P. Mieczysław Maciasz, Przedstawiciele OSP w Łopusznej- P. Stanisław Chowaniak i P. Marian Drożdż, Oddział Związku Podhalan w Łopusznej - prezes P. Małgorzata Głowacz i w-ce prezes P. Andrzej Chowaniec, Dyrektor Nadleśnictwa - P. Roman Latoń, kierownictwo zespołu regionalnego z Białki Tatrzańskiej - Państwo Remiasz oraz przyjaciel zespołu, który przyleciał z Brukseli - Wojciech Gąsienica. Życzenia dla zespołu od Koła Łopuszna nr 61 w Chicago i jego prezesa Andrzeja Ciężobki, złożyła współzałożycielka tego koła P. Barbara Janos z mężem. Zostały również odczytane listy gratulacyjne - od Dyrektora Festiwalu Podlaskiej Oktawy Kultur z Białegostoku - P. Andrzeja Dyrdał oraz P. Anny Techmańskiej z Niemiec. Jako ostatnia głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - P. Józefa Kuchta, która dołączyła się do gratulacji i życzeń a ponadto uhonorowała statuetkami tych członków zespołu, którzy są w nim od samego początku lub mają w zespole długoletni staż. Byli to: Renata Knap, Małgorzata Chowaniec, Izabela Ambroż, Beata Kowal, Anna Szewczyk, Lidia Kamoń, Andrzej Szewczyk, Leszek Szewczyk, Krzysztof Ambroż, Jakub Dudzik i Tomasz Witek. Zespół również złożył podziękowania za współpracę i wręczył statuetki P. Józefie Kuchta i Wójtowi - P. Janowi Smarduchowi. Szczególne podziękowania i statuetkę od zespołu otrzymała kierowniczka zespołu P. Stanisława Szewczyk. W humorystycznym wierszyku "zespolanie" dali P. Sasi wyraźnie do zrozumienia, że nie może nawet myśleć o zaprzestaniu prowadzenia tego zespołu. Podziękowania otrzymał również Kierownik Zespołu - Andrzej Szewczyk. Wspólne biesiadowanie, wspominanie, śpiewy i tańce trwały do samego rana. Oprócz kapeli góralskiej do tańca przygrywał nam zaprzyjaźniony z zespołem Józef Szałwia z synem Jaśkiem.

Tekst - Lidia Kamoń, Fot. Józef Kamoń

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY