XI Przegląd Zespołów Regionalnych

opublikowano: środę, 19 listopada 2014

Komisja w składzie:

1. Pani Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
2. Pani Dorota Majerczyk - etnolog
3. Pani Jadwiga Adamczyk - muzyk

obejrzała i wysłuchała prezentacje 8 zespołów regionalnych:

„ Honaj” z Dursztyna, „ Jaferniocek „ z Ostrowska, „ Jaworinki „ z Krempach, „ Dębnianie „ z Dębna, „ Regle „ z Lasku , „ Młodzi Łopuśnianie „ z Łopusznej, zespół regionalny z Waksmunda, „ Mali Gronkowianie „ z Gronkowa oraz 9 kapel.

Po wnikliwej ocenie Komisja przyznała nagrody zwracając uwagę na pozytywne aspekty przedstawianego programu:

( zespoły oceniane są w kolejności występowania ):

- zespół „ Honaj „ z Dursztyna - za dobry śpiew i bardzo dobrą technikę taneczną
- zespół „ Jaferniocek „ z Ostrowska – za prezentację typowych zabaw dziecięcych
- zespół „ Jaworinki „ z Krempach za bardzo dobrą technikę taneczną i zróżnicowanie stroju
- zespół „ Dębnianie „ z Dębna za ciekawy pomysł widowiska oraz dobór tradycyjnych rekwizytów
- zespół „ Regle „ za tańce a szczególnie za popis taneczny jednej pary
- zespół „ Młodzi Łopuśnianie „ za logiczne i dobre przeprowadzenie tematu widowiska
- zespół regionalny z Waksmundu za przypomnienie ginących formuł tekstowych nawiązujących do rozniecania ognia
- zespół „ Mali Gronkowianie „ z Gronkowa za dobrą reżyserię i ładne wykonanie tańców.

Wszystkie zespoły otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 1000,- złotych dla każdego zespołu.

W przeglądzie zaprezentowały się także i zostały ocenione kapele działające na terenie gminy Nowy Targ.

Kapele biorące udział w Przeglądzie:

kategoria dziecięca:

2 kapele z Ostrowska - grupa I i grupa II
2 kapele z Łopusznej – grupa I i grupa II
1 kapela ze Szlembarku – grupa I

wszystkie kapele otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 200,- złotych dla każdej kapeli.

kategoria młodzieżowa:

kapela z Lasku
kapela z Harklowej
2 kapele z Krauszowa

wszystkie kapele otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 300 - złotych dla każdej kapeli.

Komisja z zadowoleniem stwierdza , że zmiana formy Przeglądu Zespołów Regionalnych przyniesie pozytywne efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Programy oparte na temacie ilustrującym obyczajowość dziecięcą pozwalają poznać zanikającą tradycję.

Cieszymy się , że przeprowadzane każdego roku konsultacje z kierownikami i instruktorami zespołów mają wpływ na właściwy kierunek pracy z dziećmi i młodzieżą w zespołach regionalnych co można zaobserwować po występach zespołów.

Jury składa także podziękowania i gratulacje organizatorom, instruktorom i wszystkim zespołom biorącym udział w przeglądzie , którzy troszczą się o to aby nasza rodzima kultura kwitła i rozwijała się w całej naszej gminie nowotarskiej.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY