Srebrny jubileusz zespołu Młodzi Łopuśnianie

opublikowano: wtorek, 4 listopada 2014

Zespół powstał w 1989 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej przyjmując nazwę „ Mali Łopuśnianie „ Kierownikiem zespołu od samego początku jest Pani Józefa Kuchta z Łopusznej ( dyrektor GOK Łopuszna ).
Wieloletnim instruktorem był śp. Stanisław Siuty z Leśnicy ( zmarł w roku 2008) .

Wiele lat instruktorką zespołu była Pani Małgorzata Kosakowska z Łopusznej a obecnymi instruktorami są Pani Izabela Ambroż z Łopusznej i Pan Janusz Pilny z Lesnicy.Zespół prowadzi zsajęcia w 3-ch grupach wiekowych, które prezentują folklor podhalański – śpiew, muzykę , tańce , gry, zabawy , scenki obyczajowe z życia wsi.

Przy zespole w roku 2004 powstała szkółka muzyczna nauki gry na skrzypcach i basach. Pierwszym instruktorem była Pani Marzena Kruczek z Ostrowska, po niej Pan Janusz Pilny z Leśnicy a obecnie od 2008r kierownikiem szkółki muzycznej jest Pan Stanisław Gąsienica z Kluszkowiec.

Dorobek artystyczny zespołu jak na wiek jubilata jest bardzo bogaty w osiągnięcia.W swojej 25 letniej karierze zespół brał udział w konkursach , przeglądach, festiwalach zdobywając wysokie miejsca i nagrody.

Angażował się także w życie swojej wsi uczestnicząc jako zespół w różnych wydarzeniach zarówno świeckich jak też kościelnych. Swoje przedstawienia i koncerty zespół dawał także poza granicami naszego kraju. Brał udział w nagraniach dla radia Alex i radia Kraków.

Sobotni jubileusz był podsumowaniem 25 lat pracy zespołu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w łopusniańskim kościółku pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w intencji wszystkich związanych z zespołem pamiętając także o nieżyjących osobach a odprawił ją ksiądz proboszcz Kazimierz Foltyn.

We mszy świętej wzięli udział zaproszeni goście, członkowie zespołu i ich rodziny.Po mszy dalsze świętowanie przeniosło się do Gminnego Ośrodka Kultury.

Tam wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor GOK-u i jednocześnie kierownik zespołu Pani Józefa Kuchta.
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Gminy Nowy Targ z wójtem Panem Janem Smarduchem i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wiesławem Parzygnatem, przedstawiciele Małopolskiego Centrum Kultury Pani Jadwiga Adamczyk i Pan Jan Bodziony , ksiądz Jerzy Raźny , sołtys naszej wsi Pan Kazimierz Dziga, Prezes łopuśniańskiego oddziału Związku Podhalan Pani Małgorzata Głowacz, dyrektor ZSPiG w Łopusznej Pani Dorota Chowaniec, ksiądz proboszcz Kazimierz Foltyn, delegacja strażaków OSP Łopuszna z Prezesem Marianem Drożdżem oraz rodziny i przyjaciele członków naszego zespołu czyli Szanownego Jubilata sobotnich uroczystości.

Imprezę wspólnie z Panią Józefą prowadził wychowanek zespołu Mateusz Buła , który na początek w ogromnym skrócie przedstawił historię istnienia i osiągnięć zespołu.

następnym i chyba najważniejszym punktem Jubileuszu były występy wszystkich członków zespołu .
Najmłodsza grupa pokazała jak to dawniej bawiły się dzieci na wsi. Grupa średnia zaprezentowała program zatytułowany „ Przy waterce „ . Zaś najstarsi wystąpili ze sztuką teatralną napisaną i przygotowaną pod okiem Pani Józefy Kuchta zatytułowaną „ Koniec kłopotow babcynyk z Hanusiom „

Występy zespołu „ Młodzi Łopuśnianie „ były na wysokim poziomie, nasi górole pokazali, że kultura góralska jest dla nich bardzo ważna. Za swoje sceniczne popisy nagradzani byli gromkimi brawami.

Potem był czas życzeń , podziękowań i gratulacji.Członkowie zespołu złożyli kwiaty i statuetki na ręce swoich instruktorów najbardziej dziękując krzesny Matce , czyli Pani Józefie Kuchta za czas, serce i cierpliwość do wszystkich przez całe 25 lat istnienia zespołu.

Pani Dyrektor wzruszona mówiła o pasji pielęgnowania kultury góralskiej dziękując wszystkim za zaangażowanie w istnienie zespołu, wyróżniając przy okazji najbardziej z nim związanych .

Następnie na ręce Pani dyrektor składano podziękowania i gratulacje dla zespołu. Wójt Gminy i Przew. Rady Gminy Nowy Targ wręczyli medal dla zespołu „ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ”. Słowa uznania i życzenia na dalsze lata pracy zespołu składali także przedstawiciele MCK „ Sokół „ z Nowego Sącza, sołtys naszej wsi, delegacja Związku Podhalan z Łopusznej ,przedstawicielki ZSPIG w Łopusznej.

Był także piękny i smaczny jubileuszowy tort i oczywiście sto lat , które dla członków i kierownictwa zespołu odśpiewała cała sala.

Piękny jubileusz i piękna uroczystość trwała do późnych godzin nocnych. Wspomnieniom i opowieściom z tych minionych 25 lat nie było końca a było co przypominać bo przecież 25 lat to jednak spory kawał czasu , czasu który dla Jego członków był częścią ich dotychczasowego życia.


Dorobek artystyczny zespołu :

- Karpacki Festiwal Zespołów Dziecięcych w Rabce – 1995r i 2000r
- Powiatowy Przegląd Zespołów Regionalnych- „Góralskie Nucicki” w Nowym Targu
i Szczawnicy – 1999r i 2006r
- Ogólnopolski Konkurs w Bukowinie „ Sabałowe Bajania” –
od 1990r udział w śpiewie solowym, śpiewie grupowym , gawędzie, jako
instrumentaliści zdobywając I, II i III miejsca w kategorii dziecięcej i młodzieżowej
- Wojewódzki Przegląd im. Florka-Skupnia w Białym Dunajcu –
II, III miejsca oraz wyróżnienia
- Międzywojewódzki Przegląd Zespołów „Taneczny Krąg” w Przemyślu – I miejsce
- Muzykowanie na Duchową Nute w Czarnym Dunajcu –
1999r, 2003r, 2004r, 2005r- grupa śpiewacza młodzieżowa – 3 pierwsze nagrody
i 1 druga nagroda
- Przeziyracka Młodych Tonecnikow i Śpiywokow w Czarnym Dunajcu –
2000r –dyplom dubeltowy w tańcu solowym, I miejsce w tańcu zbójnickim,
2004 –I miejsce w tańcu zbójnickim
- Konkurs Młodych Tonecnikow w Białym Dunajcu – taniec zbójnicki –
1988r – II miejsce, 2003r – I miejsce, 2007r - wyróżnienie
- Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej – Bachledówka-Czerwienne – 2004r -
wyróżnienie
- Koncert Wspomnień w hołdzie Janowi Pawłowi II – w Leśnicy –
grupa śpiewacza młodzieżowa -2007r – I miejsce , 2008r – II miejsce
- Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych w Łopusznej – od 10 lat corocznie zespół „Młodzi Łopuśnianie” w kategorii dziecięcej i młodzieżowej uzyskuje najwięcej I i II miejsc ze wszystkich zespołów biorących udział w przeglądzie . Są to miejsca za śpiew solowy, śpiew grupowy, taniec solowy, taniec zbójnicki, instrumentaliści i kapele.
- Konkurs Muzyk Podhalańskich –:
- 2008r i 2009r – wyróżnienie w kategorii dziecięcej
- 2011r – III miejsce
- 2012r – II miejsce
- 2014r – III miejsce
- Festiwalu „ Na Tischnerowską nutę - Jak wyśpiewać Tischnera „
- 2012r - nagroda
- Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych w Zebrzydowicach
- 2012r – 3 pierwsze nagrody - jako kapela, instrumentalistka, śpiew
- Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny Twórczości Dziecięcej w Baranowie
Sandomierskim –
-2013r - 3 pierwsze miejsca jako kapela , instrumentalistka, śpiew.

Lista osiągnięć w okresie 25 letniej pracy zespołu jest imponująca.Serdeczne gratulacje dla „ Młodych Łopuśnian „ i wszystkich, którzy się do tych osiągnięć przyczynili z życzeniami samych sukcesów na dalsze lata pracy zespołu.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY