Ksiądz Paweł Potoczny - pożegnanie

opublikowano: środę, 11 czerwca 2014

W uroczystości pogrzebowe zaangażowała się niemal cała społeczność naszej wsi pragnąc w ten sposób chociaż po części wynagrodzić Mu Jego owocne duszpasterzowanie w Łopusznej.

Dwudniowe pożegnanie rozpoczęła importa z kaplicy w Waksmundzie do Kościoła w Łopusznej gdzie odprawiona została msza pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego z udziałem biskupa Grzegorza Rysia zaś Słowo Boże wygłosił kolega rocznikowy zmarłego księdza.

Do następnego dnia , dnia pogrzebu trwały modlitewne czuwania mieszkańców przy trumnie zmarłego w asyście górali i strażaków .Piątkowe modlitwy zakończyła msza święta podczas której kazanie wygłosił Jego poprzednik w Łopusznej ksiądz Jerzy Raźny .

Sobotnie południe zgromadziło rzesze wiernych zatopionych w smutku i rozpaczy po śmierci swojego kapłana. Mszy pogrzebowej przewodniczył ks. Biskup Roman Pindel z diecezji bielsko – żywieckiej a Słowo Boże wygłosił rodak z Wadowic ks. Stanisław Mika.

Starał się ukoić ból rodziny po stracie swego ukochanego syna i brata przypominając Jego zasługi dla Kościoła. Zmarłego żegnali także bp Jan Zając z Diecezji Krakowskiej w towarzystwie infułatów i licznej rzeszy kapłanów.
W pogrzebie Księdza Pawła Potocznego uczestniczyli przedstawiciele środowisk z którymi ksiądz Paweł współpracował, delegacje ze sztandarami Związku Podhalan i OSP, wierni z Łopusznej i okolicznych miejscowości, przyjaciele z rodzinnych Wadowic.

Uroczystości uświetnili chór parafialny z Wadowic i kapele góralskie z Łopusznej.

Swoje ostatnie słowa podziękowania i pożegnania do zmarłego i Jego najbliższych skierowali:
Dyrektor ZSPiG w Łopusznej, Przedstawicieli wspólnoty „ Wiara i światło „”, Przedstawiciele Rady Parafialnej w Łopusznej, przedstawiciele szkoły im. Ks. Tischnera z Wadowic.
Zmarły ksiądz Proboszcz został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku otoczony swoimi bliskimi oraz tłumem zapłakanych wiernych parafian i przyjaciół. Jego grób pozostał za zgodą najbliższych pod opieką swojej owczarni.
Ej wiecny odpocynek
Ej rac ze Mu dać Panie
Ej a hyr po dziedzinie
Ej niek po nim ostanie

Ksiądz Paweł Potoczny – Jego życie

Ksiądz Paweł Potoczny Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Łopusznej, namacalne świadectwo gorącej wiary, miłości bliźniego, zawierzenia Bogu i Jego nauce. Człowiek wielkiego serca, niezwykłej skromności, po prostu WIELKI KAPŁAN.

Ksiądz Paweł Potoczny urodził się niedaleko Wadowic w 1960r. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Wadowicach. Już w liceum odkrył swoją drogę życiową , swoje powołanie .Aby jednak upewnić się co do trafności swojego wyboru przez rok  studiował informatykę na AGH.    Ostatecznie wybrał służbę Bogu i przez całe swoje kapłańskie życie był wierny swojemu powołaniu.

Ksiądz Paweł Potoczny angażował się w różne formy pracy duszpasterskiej . Szczególnie dużo satysfakcji i radości dawała mu praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Swoją posługę kapłańską Ksiądz Paweł Potoczny sprawował w kilku miejscach: w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju, parafii Dobczyce, Parafii Salwatore w Krakowie, Parafii Św. Józefa w Nowej Hucie i wreszcie Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łopusznej.     

Nasza parafia okazała się dla sługi Bożego Księdza Pawła Potocznego ostatnią . Dla Niego było to ogromnym wyzwaniem , ponieważ objął posadę proboszcza, rozpoczął nowy etap w swoim życiu, w nowym miejscu z nowymi poważnymi zadaniami.

Od początku dał się poznać jako kapłan oddany ludziom i Bogu. W Jego działaniach zawsze najważniejsze był dla Niego drugi człowiek, troska o swoich wiernych zwłaszcza tych potrzebujących.

W czasie pełnienia funkcji proboszcza (od 2007 – 2014r) w naszej parafii zasłużył się ogromnie zarówno jeśli chodzi o te czysto gospodarskie dokonania jak również te dotyczące sfery duchowej powierzonej Mu owczarni .
Wśród Jego zasług należy wymienić:

- pokrycie zewnętrznych ścian kościoła gontem
- wymiana części okien i schodów wejściowych do kościoła
- remont bram na plac kościelny
- remont plebanii , salki i pomieszczeń gospodarczych
- odnowienie figur świętych i stacji drogi krzyżowej w kościele
- wymiana ogrodzenia na cmentarzu, położenie chodników
- remont kaplicy cmentarnej i studni przy cmentarzu
- wykonanie stacji drogi krzyżowej w ogrodach kościelnych
- uwieńczeniem Jego pracy jest duży drewniany krzyż postawiony w tym roku na Małej Górze, o którego tak bardzo zabiegał i który będzie nam o Nim zawsze przypominał .

Cała Jego praca duszpasterska to było dążenie do realizacji Swojego powołania, nowych pomysłów przedsięwzięć a także pozyskanie zaufania każdego parafianina poprzez wspólne spotkania z ludźmi. Budował i integrował nas poprzez:

- organizowanie licznych pielgrzymek do miejsc świętych w kraju i za granicą
- wędrówki z dziećmi po małej ojczyźnie
- wędrówki śladami księdza profesora Józefa Tischnera
- organizacje wieczorów Tischnerowskich, Dnia Chorego, wspólnych
nabożeństw majowych przy kapliczkach wiejskich, czuwań modlitewnych Kół
Żywego Różańca, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji świąt kościelnych i państwowych.
Uczestniczył we wszystkich uroczystościach wiejskich Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Kultury , Związku Podhalan, Szkół Tischnerowskich.

Ksiądz Paweł Potoczny swoim życiem i postępowaniem dawał świadectwo wiary i miłości bliźniego nie oczekując w zamian podziękowań czy uznania. Wiele rzeczy robił anonimowo, czego świadomość mają tylko ci którzy Jego dobroci doświadczyli.

Na koniec warto przytoczyć zdanie , które przed laty powiedział w wywiadzie a które można uznać za motto Jego Życia: „ Że życie jest piękne, że trzeba się nim cieszyć, że warto przeżyć je pięknie”– cytat z wywiadu udzielonego przed laty redaktorowi Piotrowi Boroniowi do Tygodnika Salwatorskiego.

Żegnamy Cię Drogi Proboszczu Pawle Potoczny, spoczywaj w pokoju.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY