XXIV Święto Gwary Góralskiej w Łopusznej - podsumowanie i wyniki

opublikowano: wtorek, 29 października 2013

Jest to konkurs, którego głównym celem jest popularyzacja gwary wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań gawędą i poezją własnego regionu oraz troska o kultywowanie rodzimych tradycji.

Zainteresowanie jak każdego roku było bardzo duże. Do udziału w przeglądzie zgłosiło swoich przedstawicieli 18 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. Wszystkich przybyłych do Łopusznej na „ Święto Gwary Góralskiej„ przywitała Dyrektor GOK Pani Józefa Kuchta. Rywalizowali między sobą recytatorzy i gawędziarze a ich zmagania oceniały dwie komisje konkursowe. Przyznali oni nagrody i wyróżnienia , które wręczyła Sekretarz Gminy Nowy Targ Pani Beata Szewczyk.

Protokół komisji oceniającej uczestników „ XXIV Święta Gwary Góralskiej” - GOK Łopuszna - 24.10.2013r

W konkursie gawędziarzy i recytatorów pracowały 2 komisje, z których 1 oceniała gawędziarzy a 2 recytatorów.

I komisja w składzie:
1. Pan Roman Dzioboń
2. Pani Lidia Kamoń
3. Pani Ewa Pietrzak

wysłuchała i oceniła 29 recytatorów wierszy oraz przyznała następujące nagrody i wyróżnienia :

kategoria klasy od 0 –III

I miejsce - Agnieszka Kapłoniak - SP Harklowa
II miejsce – Olga Pacyga – WDK Krempachy
III miejsce - Jakub Bednarczyk – SP Nowa Biała

kategoria klasy od IV - VI

I miejsce - Dagmara Długa – SP Krempachy
II miejsce - Samanta Kwak - SP Krauszów
III miejsce - Katarzyna Kaczmarczyk – SP Krempachy
wyróżnienie - Anna Kuraś – SP Waksmund
Hubert Matuszek - SP Obidowa
Emilia Kamoń - SP Łopuszna
Weronika Kurnat - SP Nowa Biała

kategoria Gimnazja

I miejsce - Anna Mogilska - Krempachy
II miejsce - Aniela Szczęch - Ludźmierz
III miejsce - Maria Łukasz - Krempachy


II komisja w składzie:

1. Pani Wanda Szado - Kudasik
2. Pani Maria Bednarczyk
3. Pani Ewa Iwulska

wysłuchała i oceniła 26 gawędziarzy oraz przyznała następujące miejsca:

kategoria klasy od 0 - III

I miejsce - Bartosz Pacyga – WDK Krempachy
II miejsce - Edyta Mrożek - SP Pyzówka
III miejsce - Dominika Kołodziej - Sp Gronków

kategoria klasy od IV - VI

I miejsce - Agnieszka Strzęp - SP Morawczyna
II miejsce - Weronika Maciasz - SP Łopuszna
III miejsce - Zofia Pitoń - SP Morawczyna
wyróżnienie – Aleksandra Bigos - SP Dursztyn

kategoria Gimnazja

I miejsce - Marcelina Zygmund - Krempachy
II miejsce - Jakub Byrdak - Waksmund
III miejsce - Michał Pyclik - Krempachy
wyróżnienie - Julia Kwak - Klikuszowa

Jury wyraża uznanie za dobrą organizację konkursu, dziękuje nauczycielom za przygotowanie gawędziarzy i recytatorów do konkursu a samym uczestnikom składa gratulacje za ich chętny udział w tym przeglądzie. Komisja przyznała też, że bardzo ważne są takie przedsięwzięcia jak przeglądy czy konkursy gwarowe, bo to motywuje młodych ludzi do obcowania z mową naszych przodków, zwłaszcza obecnie kiedy gwarę coraz rzadziej słychać w rozmowach codziennych.

Komisja pragnie jednocześnie zwrócić uwagę zarówno uczestnikom jak też nauczycielom aby w przygotowaniu repertuaru regionalnego zasięgali opinii i rady ludzi z folklorem związanych, ponieważ to pozwoli uniknąć błędów popełnianych przy interpretacji tekstów gwarowych.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY